Fylkestingskandidat

Marit Pernille Børstad

Marit Pernille Børstad

Marit bor i Son, har tre mellomstore barn og pendler til Oslo. Marit jobber med IT og er opptatt av digitalisering, prosessforbedring, miljøet, kollektivtransport, skole og barnehage.