Fylkestingskandidat

Ivar Aamodt

Ivar Aamodt, født 1964

Ivar Aamodt

Ivar er svært opptatt av å støtte idretts-, kultur- og organisasjonslivet som viktige brikker for bygdas «folkehelse». Forebygging og lavterskeltilbud er mer fornuftig enn kompliserte behandlinger.

Videre vil han bidra til at vi får til gode sentrums- og arealplaner slik at vi verner jord og får til trivelige bomiljøer. Langsiktige planer og trygg økonomisk styring er viktig for å sikre gode tjenester til bygdas innbyggere. Gjerdrum vokser og vi må være i forkant for å sikre gode løsninger for alle!

 For tiden er Ivar leder av Gjerdrum AP og har i denne perioden representert AP  i kommunestyret og kontrollutvalget.