Fylkestingskandidat

Ivar Aamodt

Medlem i kommunestyre og kontrollutvalget i 2 perioder. Leder Av Gjerdrum Ap og tidligere aktiv i AUF

Ivar Aamodt

Lokalt idretts-, kultur- og organisasjonsliv som gir alle mulighet til deltakelse er limet i lokalsamfunnet. Derforr må politiske beslutninger støtte opp om frivilligheten. Gode kommunale planer for samfunns- og sentrumsutvikling av Ask blir viktig fremoverhvor vi må ta bærekraftige valg for folk, samfunn og miljøet. Vi må også legge til rette for en økende andel eldre med varierte løsninger og tilbud for bolig, pleie og deltakelse med andre.