Fylkestingskandidat

Milla Skaug Ødegaard

Milla er student på King’s College London, der hun fordyper seg i menneskerettigheter og internasjonal rett. Hun er Akershus Arbeiderpartis 17. kandidat ved stortingsvalget 2021.

Milla Skaug Ødegaard

Jeg heter Milla, jeg er 21 år og er stolt Nittedøl. Jeg er student på King’s College London, der jeg fordyper meg i menneskerettigheter og internasjonal rett. Før jeg begynte på King’s College studerte jeg på Hawaii Pacific University. I dag jobber jeg som forskningsassistent i prosjektet til den internasjonale straffedomstolen i Hague som har som mål å skape en internasjonal database for folkemordssaker.

Fordi jeg studerer i London har jeg engasjert meg i det politiske miljøet i England, og var blant annet aktiv i valgkampen i 2019 som sekretær i mitt lokallag. I 2019 ble jeg også valgt som 2.vara til kommunestyret i Nittedal, og sitter i dag som fast kommunestyrerepresentant. Det aller viktigste for meg som ungdomspolitiker er å representere ungdommen på best mulig måte, bidra til ungdomsmedvirkning og å fremme problemstillinger ungdommer er særlig opptatt av.

Jeg meldte meg inn i AUF da jeg var 13 år og oppdaget lønnsforskjellen mellom kvinner og menn. Lidenskapen min for rettferdighet og likestilling er kjernen i mitt politiske engasjement. Det har alltid vært åpenbart for meg at et det kun er Arbeiderpartiet som kan styre samfunnet på den mest rettferdige og solidariske måten.