Fylkestingskandidat

Hege Bogfjellmo

Hege Bogfjellmo

Bli bedre kjent med Hege Bogfjellmo:

Hege er født 25 februar 1965 og bor på Harestua.
Hun jobber som økonomi- og personalleder. Hege brenner for barn og unges oppvekstvilkår med tanke på skole og fritidsaktiviteter, at Lunner fremdeles skal være et godt sted å bo i nærhet til naturen, og at vi skal få et differensiert og helhetlig tilbud til alle, unge som gamle. Det første vi må få på plass er å tette hullene i omsorgstrappa slik at vi kan gi et godt tilbud når man blir eldre og trenger mer hjelp og tilrettelegging