Fylkestingskandidat

Anders Østensen

Anders Østensen, født 1964

Anders Østensen

Etter åtte år som ordfører ser jeg betydningen av god økonomisk styring for å kunne løse alle oppgavene som kommunen har. 

God økonomisk styring gir kommunen et handlingsrom som gjør oss i stand til å øke innsatsen på viktige forebyggende tjenester. Det skal brukes mer ressurser på tidlig innsats for barn og unge. 

Vi vil fortsette å øke våre økonomiske bidrag til frivilligheten, og vi vil fortsette å styrke tjenesteområder som bidrar til bedret folkehelse for innbyggerne. Vi vil også øke innsatsen for å kunne gi våre eldre så god livskvalitet som mulig. Vi har vist hva vi duger til! 

Med fire nye år skal vi fortsette det gode arbeidet.