Fylkestingskandidat

Christopher Leiknes

1. Prosjektkoordinator
2. Kommunestyrerepresentant og fast medlem i KOS
3. Han er opptatt av gode oppvekstvilkår for barn og unge
Interessene til Christopher er familie-, og friluftsliv, jakt