Fylkestingskandidat

Sissel Aandal

Sissel Aandal

Sissel Aandal er 53 år og er oppvokst på gård på Nord Vestlandet. Hun har bodd mange ulike steder, blant annet 30 år i Oslo før hun flyttet til Hurdal for snart 5 år siden. Da Sissel kom til Hurdal flyttet til Økolands¬byen hvor hun trivdes veldig godt. Nå bor hun i Prestegårdshagan. Sissel har jobbet med salg, marked og ledelse i bedrifter som har helse og teknologi som tema og har en master i pedagogikk.

- Jeg opptatt av å skape gode hverdager for alle livsfaser og jeg er overbevist om at Hurdal kan bli en enda bedre bygd å bo i gjennom å skape et sterkere felleskap, sier Sissel.