Fylkestingskandidat

Roar Thun

Roar bor på Langhus. Sitter i dag i kommunestyret i Nordre Follo og er nestleder i Utvalg for klima, teknikk og miljø.

Roar Thun

Roar er som mange andre, innflytter som kom til Langhus i 1992 og har siden bodd på Bøleråsen. Mangeårig aktiv som trener, lagleder og styremedlem i Langhus IL Fotball. I dag mest ivrig som tilskuer på håndballbanen ved siden av hyppige besøk på golfbanen. Roar har bred bakgrunn fra arbeiderbevegelsen, både som tillitsvalgt og ansatt i AUF og i partiet. Siden 1991 har Youngstorget vært hans arbeidsplass, først i AUF og senere i Arbeiderpartiet som politisk rådgiver, administrasjonssjef og driftssjef. Til daglig jobber han som daglig leder i Youngstorget Eiendom hvor han forvalter den ærverdige Folketeaterbygningen i Oslo. Roar har bak seg flere perioder i kommunestyret, både som fast medlem og møtende varamedlem. To perioder i daværende skole- og barnehagestyret, nestleder i driftsutvalg (dagens utvalg for teknikk og miljø) og sitter i dag som partiets representant i Kontrollutvalget på 3. periode.