Fylkestingskandidat

Roar Thun

Roar er 52 år og bor på Langhus, gift og to barn.
Han har vært med i styrer, råd og utvalg i Ski kommune siden 1995 og er i dag nestleder i Kontrollutvalget i Ski.
Roar er opptatt av stedsutvikling og gode kultur- og fritidstilbud. Om du er opptatt av gaming, skating, håndball, fotball, ski, turn, speiding, spiller i band, korps mm. eller er aktiv i ideelle organisasjoner – i Nordre Follo skal vi ha trygge og gode arenaer som støtter opp om nærmiljøet og gir barn og unge gode oppvekstvilkår. Alle skal gis muligheter for å leve det gode liv i Nordre Follo!

Roar Thun

Roar er som mange andre, innflytter som kom til Langhus i 1992 og har siden bodd på Bøleråsen. Mangeårig aktiv som trener, lagleder og styremedlem i Langhus IL Fotball. I dag mest ivrig som tilskuer på håndballbanen ved siden av hyppige besøk på golfbanen.
Roar har bred bakgrunn fra arbeiderbevegelsen, både som tillitsvalgt og ansatt i AUF og i partiet. Siden 1991 har Youngstorget vært hans arbeidsplass, først i AUF og senere i Arbeiderpartiet som politisk rådgiver, administrasjonssjef og driftssjef. Til daglig jobber han som daglig leder i Youngstorget Eiendom hvor han forvalter den ærverdige Folketeaterbygningen i Oslo.
Roar har bak seg flere perioder i kommunestyret, både som fast medlem og møtende varamedlem. To perioder i daværende skole- og barnehagestyret, nestleder i driftsutvalg (dagens utvalg for teknikk og miljø) og sitter i dag som partiets representant i Kontrollutvalget på 3. periode.