Fylkestingskandidat

Tove Steen

Tove Steen født 1955. Jeg er pensjonist og bor i Lillestrøm. Jobbet mesteparten av mitt liv i industrien. Mine hjertesaker er samferdsel, skole-lærlinger, likestilling og miljø

Tove Steen

Tover Brenner for- Samferdsel , særlig tog, buss og sykkel.- Friluftsliv.- Bevare ravineområder.

Andre viktige saker- Tove liker å holde seg i form og opptatt av at befolkningen har en god helse. Da blir alle gladere og lette til sinns.- Tenner er også en del av kroppen.- Bevare småskogen, dens dyreliv og for rekreasjon .

Tove har vokst opp på Arteid i Sørum. Hun har gått på barneskole på Frogner og på Bingsfoss ungdomsskole.