Fylkestingskandidat

Tove Steen

Tove Steen født 1955 og bor i Lillestrøm. Hun har bodd i mange kommuner i Akershus og liker derfor å kalle seg Romeriking. Jobber på Lovisenberg Diakonale sykehus som lagersjef.

Tove Steen

Tover Brenner for
- Samferdsel , særlig tog, buss og sykkel.
- Friluftsliv.
- Bevare ravineområder.

Andre viktige saker
- Tove liker å holde seg i form og opptatt av at befolkningen har en god helse. Da blir alle gladere og lette til sinns.
- Tenner er også en del av kroppen.
- Bevare småskogen, dens dyreliv og for rekreasjon .

Tove har vokst opp på Arteid i Sørum. Hun har gått på barneskole på Frogner og på Bingsfoss ungdomsskole.