Fylkestingskandidat

Christine Knutsen

Christine Knutsen

Mitt navn er Christine Knutsen. Jeg er 35 år gammel fra Slemmestad.
Fun fact : Er en kaffe elsker og elsker å være aktiv med familien.
Arbeidserfaring :Jobber som Faglig Ungdomssekretær i LO Buskerud der jeg er heldig som får snakke med blant annet lokale tillitsvalgte og unge om samfunnsaktuelle saker. Og være inkludert i prosjekter som gjør fylket til en bedre plass å bo i.

Min hjertesak Jeg er veldig opptatt av å bygge et godt faglig politisk samarbeid. Et inkluderende kultur og idrettstilbud for de unge. En trygg og verdig eldreomsorg for brukerne og de ansatte.

Mitt engasjement lokalt er at det offentlige transporttilbudet må styrkes og forbedres i den nye storkommunen. Det vil spesielt være et større behov for utbedring av det offentlige transporttilbudet spesielt med tanke på at tre ulike kommuner skal knyttes sammen til å bli en stor kommune. Utnyttelse av sjøveien med El-ferger bør legges mer vekt på, for å lette transporten fra Slemmestadveien og Røykenveien. Innen kultur, idrett og friluftsliv tenker jeg det er viktig at vi styrker og bevarer den oppbyggingen av idrettslag og kulturskolene vi har skapt fra før av.