Fylkestingskandidat

Hege Fjellberg

Jeg bor på Haslum i Bærum og har bakgrunn som tillitsvalgt i staten. Jeg er opptatt av å ha et helhetlig perspektiv på fellesskap og ressurser.