Fylkestingskandidat

Iselin Andresen Olafsen

Iselin er 20 år og sykepleierstudent, som hun fullfører sommeren 2022. I dag sitter hun i kommunestyret i Nannestad og kommunens utvalg for helse og omsorg. Hun er Akershus Arbeiderpartis 23. kandidat ved stortingsvalget 2021.

Iselin Andresen Olafsen

Jeg er 20 år og sykepleierstudent, er ferdig til sommeren 2022. Ved siden av dette jobber jeg på sykehjem og lokalt testsenter for Covid-19. I dag sitter jeg i Nannestads kommunestyre og utvalget i kommunen for helse og omsorg. I tillegg til dette er jeg første vara til kulturkomiteen i Viken fylkeskommune. I politikken brenner jeg for at så mange som mulig skal få god helsehjelp og at ungdom skal ha muligheten til å ha en så god skole som mulig.