Fylkestingskandidat

Johannes Kiese

Johannes Kiese

Innføre et kulturkort for unge i Bærum

øremerke midler som sikrer at flere barn og unge kan delta i den organiserte idretten

Utbygging av et mer helhetlig sykkelveinett