Fylkestingskandidat

Thor Ivar Kristiansen

Thor Ivar Kristiansen (49) bor i Blystadlia med med kone og barn på 17 og 20 år. Han er leder av Rælingen Arbeiderparti, vara til kommunestyret i Rælingen og utvalg for oppvekst, samt utvalg for klima og miljø. Thor Ivar er kandidat til Akershus fylkesting denne høsten. Thor Ivar trekker frem barn og unges oppvekstvilkår, kultur og idrett og trygg kommuneøkonomi som sine viktigste saker.

Thor Ivar Kristiansen

Han har vært aktiv i lokalpolitikk i mange år i Arendal, Skedsmo, Oslo og Nittedal før han flyttet til Rælingen i 2015. 

Han har vært kommunestyremedlem i Nittedal 9 år, formannskapsmedlem 5 år, komiteleder for oppvekst og omsorg 2 år, representant i samarbeidsrådet for Nedre Romerike 4 år, varamedlem Nedre Romerike vannverk representantskap 6 år og gruppeleder. 

I Rælingen har han vært styreleder for Rælingen skolekorps. Thor Ivar jobber som spesialrådgiver i Fagforbundet med ansvar for styrende organer der.