Fylkestingskandidat

Thor Ivar Kristiansen

Thor Ivar Kristiansen, 50, bor i Blystadlia, Rælingen og er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, kultur og idrett og trygg kommuneøkonomi. Fylkestingskandidat og leder Rælingen Ap.

Thor Ivar Kristiansen

Han har vært aktiv i lokalpolitikk i mange år i Arendal, Skedsmo, Oslo og Nittedal før han flyttet til Rælingen i 2015. 

Han har vært kommunestyremedlem i Nittedal 9 år, formannskapsmedlem 5 år, komiteleder for oppvekst og omsorg 2 år, representant i samarbeidsrådet for Nedre Romerike 4 år, varamedlem Nedre Romerike vannverk representantskap 6 år og gruppeleder. 

I Rælingen har han vært styreleder for Rælingen skolekorps. Thor Ivar jobber som enhetsleder i administrativt ledelsessekretariat i Fagforbundet med ansvar for styrende organer.