Fylkestingskandidat

Jenny Evjen

Jenny Evjen

Jenny Evjen bor på Auli.
Jenny er nestleder i Nes Arbeiderparti, representant i kommunestyret, medlem av Utvalg for teknikk- næring og kultur, og kvinnepolitisk ansvarlig i Nes.