Fylkestingskandidat

Martin Ludvigsen

Martin er født og oppvokst i Vestby, bor nå i Son og er fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Viken. Han er Akershus Arbeiderpartis 18. kandidat ved stortingsvalget 2021.

Martin Ludvigsen

Jeg jobber som fagansvarlig for virksomhetsstyring, eierskap og analyse i Indre Østfold kommune. Er fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Viken og sitter i kulturkomiteen. Er leder av Vestby arbeiderparti, og har også et styreverv i Soon golfklubb.

Jeg brenner for et rettferdig skattesystem som bidrar til mindre forskjeller i samfunnet, et samfunn som gir like muligheter for alle enten der er utdanning, få seg en jobb å leve av eller muligheten til å delta i fritidsaktiviteter.