Fylkestingskandidat

Gunvor Eldegard

Gunvor Eldegard

Medlem av Viken fylkesting og leder av planutvalget 2019-2023.
Tidligere Stortingsrepresentant frå Akershus 2005-2017. Nestleiar i næringskomiteen 2005 til 2009.
Var ordførar i Ski kommune frå 2003 til 2005.
Utdanna elektroingeniør og tidlegare leiar av Kvinner i Mannsyrker (KIM).