Fylkestingskandidat

William Høie

William Høie

Bli bedre kjent med William Høie:

Jeg er Arbeiderpartimedlem fordi jeg mener at alle skal ha like muligheter uansett bakgrunn, og at vi løser de store problemene best i fellesskap.