Fylkestingskandidat

Nils Erik Mossing

Nils Erik er født 5.februar 1970 og bor på Harestua.
Han har en variert yrkesbakgrunn i både det offentlige og i det private næringsliv, og jobber nå som innkjøper hos Politiets fellestjenester på Jaren.
Nils Erik ønsker et tolerant og raust samfunn der vi ser og bryr oss om hverandre. Alle skal ha like muligheter uavhengig av bakgrunn, ressurser, kjønn og alder. Han er stolt av at Arbeiderpartiet har skapt den norske modellen hvor vi ser samfunnet som en dugnad der vi skal bidra etter evne og motta etter behov.
Nils Erik hjertesaker er at frivillighet bygger fellesskap og samhold som gode grunnsteiner i samfunnet vårt.
Han ønsker også å jobbe for at det skapes flere arbeidsplasser og vekst i kommunen vår.

Nils Erik Mossing