Stortingskandidat

Milla Ødegaard

Milla er student på King’s College London, der hun fordyper seg i menneskerettigheter og internasjonal rett.

Milla Ødegaard

Jeg heter Milla, jeg er 21 år og er stolt Nittedøl. Jeg er student på King’s College London, der jeg fordyper meg i menneskerettigheter og internasjonal rett. Før jeg begynte på King’s College studerte jeg på Hawaii Pacific University. I dag jobber jeg som forskningsassistent i prosjektet til den internasjonale straffedomstolen i Hague som har som mål å skape en internasjonal database for folkemordssaker.

Fordi jeg studerer i London har jeg engasjert meg i det politiske miljøet i England, og var blant annet aktiv i valgkampen i 2019 som sekretær i mitt lokallag. I 2019 ble jeg også valgt som 2.vara til kommunestyret i Nittedal, og sitter i dag som fast kommunestyrerepresentant. Det aller viktigste for meg som ungdomspolitiker er å representere ungdommen på best mulig måte, bidra til ungdomsmedvirkning og å fremme problemstillinger ungdommer er særlig opptatt av.

Jeg meldte meg inn i AUF da jeg var 13 år og oppdaget lønnsforskjellen mellom kvinner og menn. Lidenskapen min for rettferdighet og likestilling er kjernen i mitt politiske engasjement. Det har alltid vært åpenbart for meg at et det kun er Arbeiderpartiet som kan styre samfunnet på den mest rettferdige og solidariske måten.