Stortingskandidat

Grete Irene Sjøli

Grete er ordfører i Nes og kommer originalt fra Sjøli i Skogbygda. Hun har tidligere vært leder av Fagforbundet i Nes, og er nå Akershus Arbeiderpartis 25. kandidat ved stortingsvalget 2021.

Grete Irene Sjøli

Jeg brenner for forebyggende arbeid, er opptatt av folkehelse og frivillighet. Særlig hele og faste stillinger sikrer folk en forutsigbar privatøkonomi som skaper trygghet i eget liv, og må derfor være hovedregelen i arbeidslivet.