Stortingskandidat

Grete Irene Sjøli

Ordfører Grete Sjøli kommer fra Sjøli i Skogbygda. Hun har tidligere vært leder av Fagforbundet i Nes.

Grete Irene Sjøli

Hun er opptatt av å se helheten og møte folk der de "er idag", hun er lyttende og vitebegjærlig. Grete brenner for forebyggende arbeid, er opptatt av folkehelse og frivillighet. Hun ønsker å legge til rette for at innbyggerne i kommunen skal føle den tryggheten de har behov for gjennom livets forskjellige faser.