Stortingskandidat

Harald Tyrdal

Harald ble ordfører i Lunner etter kommunevalget 2011. Han er utdanna lærer og har jobbet som undervisningsinspektør på Slattum skole i Nittedal. Han er Akershus Arbeiderpartis 24. kandidat ved stortingsvalget 2021.

Harald Tyrdal

Jeg er oppvokst i Stavern, men bor nå på Harestua.

Hjertesakene mine er frivillighet, oppvekstmiljøet, samt en trygg og verdig eldreomsorg. Vi skal investere mer i det å skape gode oppvekstmiljø - med god læring og lek i barnehage, skole og SFO, med dyktige og mange nok ansatte. Vi vil jobbe for å skape flere, trygge arbeidsplasser og gjøre det bedre, enklere og billigere for de som må pendle.