Stortingskandidat

Mohammed Malik

Mohammed er født i 1979 og bor i Lillestrøm med kone og barn. Han er Hovedtillitsvalgt for TINE SA – Forbund NNN.

Mohammed Malik

Malik er opptatt av
Han brenner for et seriøst og anstendig arbeidsliv. Han mener kommunen må gå foran med et godt eksempel med fokus for hele og faste stillinger, fremme yrkesfag og økt lærlingplasser. Han er for Oslomodellen og mener folkevalgte må ta større ansvar for useriøse aktører og sosial dumping i innkjøps og anbudsprosesser.

Malik er toppskolert innen LO, sitter som styremedlem i Lillestrøm Arbeiderparti og har god kjennskap og erfaring fra arbeidslivet i privat sektor.