Stortingskandidat

Ståle Grøtte

Ståle har vært ordfører i Rælingen siden 2019, og har tidligere jobbet som rådgiver for arbeids- og sosialsaker i Aps stortingsgruppe. Han er Akershus Arbeiderpartis 20. kandidat ved stortingsvalget 2021.

Ståle Grøtte

Bli bedre kjent med Ståle Grøtte:

Jeg er ordfører i Rælingen siden valget 2019, og har tidligere hatt flere verv i Rælingens Aps styre. Før jeg ble ordfører jobbet jeg i Arbeiderpartiets stortingsgruppe som rådgiver for arbeids- og sosialsaker og jeg har før dette hatt flere ulike jobber og roller i Aps stortingsgruppe og i Akershus arbeiderparti.

 Jeg har vært politisk engasjert siden studietiden i Volda da jeg ble valgt som leder for studentparlamentet i Volda. Den gangen, som nå, var mitt engasjement drevet av å bygge sterke fellesskap med et godt miljø der folk blir inkludert. Jeg meldte meg inn i Arbeiderpartiet våren 2002, i etterkant av Arbeiderpartiets svært svake Stortingsvalg i 2001. Jeg husker godt hvorfor, at jeg delte samfunnssynet og målet om et sterkt fellesskap der alle mennesker skulle være inkludert. Og like viktig; Hver enkelt person sin frihet, muligheter til å få et godt liv, er avhengige av et vi har et sterkt fellesskap i bunn. For uten et sterkt fellesskap blir det kun opp til hver enkelt å kjempe seg opp og fram. Det kan sikkert være fint for de som vinner i kappløpet, men det skaper samtidig lett flere som taper.

Ordfører i Rælingen

Jeg er stolt over at Arbeidepartiet, med sine lange og gode tradisjoner i Rælingen valgte meg som sin ordførerkandidat til valget i 2019. Jeg gjør mitt ytterste for å leve opp til forventningene og videreutvikle Rælingen som en attraktiv kommune der vi bygger ut tjenestene til kommunen i takt med veksten. Vi skal legge til rette for gode bomiljøer hvor mennesker kan bo i flere livsfaser. Vi skal ta vare på naturen og klimaet slik at vi også i fremtiden har et godt lokalmiljø. Vi skal være oppmerksomme på at selv om de fleste har de fint på skolen, har jobb og får god omsorg, er det fortsatt mulighet for forbedringer slik at alle reelt sett blir med.