Stortingskandidat

Elly Helene Frogner

Elly er styremedlem i Bærum Arbeiderparti, og har mange år som topptillitsvalgt i NTL før hun ble pensjonist. Hun er Akershus Arbeiderpartis 13. kandidat ved stortingsvalget 2021.

Elly Helene Frogner

Bli bedre kjent med Elly Helene Frogner:

Jeg er styremedlem i Bærum Arbeiderparti. Mange år som topptillitsvalgt i NTL før jeg ble pensjonist. Jeg spiller også bassklarinett i korps, spiller piano og litt trekkspill.

Jeg brenner for at ungdom skal ta fagutdanning, vi vil alltid trenge rørleggere. Det må sørges for nok lærlingeplasser og jobb etter læretida. Vi må få større overføringer av midler til kommunesektoren, slik at de kan styrke helse-, eldre-, skolesektoren. Man må stoppe avskilting av lærere som er utdannet før 2014.