Stortingskandidat

Halvard Ingebrigtsen

Halvard er fylkesråd for finans og administrasjon i Viken, og leder i Lørenskog Arbeiderparti. Han er Akershus Arbeiderpartis 10. kandidat ved stortingsvalget 2021.

Halvard Ingebrigtsen

Bli bedre kjent med Halvard Ingebrigtsen:

Mulighetene er store i Norge. Vi skal bygge landet for framtida, skape nye arbeidsplasser og utvikle flere næringer vi sammen kan leve av.