Bolig

Arbeiderpartiets politikk

Boligblokker

Alle har rett til en trygg og god bolig. Den norske boligmodellen bygger på at folk skal kjøpe og eie egen bolig. Det er store økonomiske forskjeller i boligmarkedet, både geografisk og mellom enkelthusholdninger. Vi mener at bolig skal være et sted å bo, ikke et spekulasjonsobjekt.

En fremtidsrettet boligpolitikk skal bidra til å jevne ut forskjeller og samtidig ta hensyn til klima og natur.

For å bygge flere boliger vil Arbeiderpartiet:

 • Utrede en statlig rentekompensasjonsordning for kommunale tomtekjøp, som skal legge til rette for boligbygging, gjerne med nye eieformer.
 • Legge til rette for at kommunene i samarbeid med aktører som boligbyggelagene kan bygge boliger til folk med begrenset egenkapital.
 • At kommunene må legge til rette for kommunale tomter og rimelige boliger for førstegangsetablerere og studentboliger.
 • Trappe opp studentboligbyggingen med mål om 3000 bygde boliger i året.

For å få flere som trenger bolig, inn i boligmarkedet vil Arbeiderpartiet:

 • Øke utlånsrammene i Husbanken slik at flere kan få startlån. Husbanken skal kunne brukes som virkemiddel også for førstegangsetablerere.
 • Utvide Husbankens mandat, særlig rettet mot leiemarkedet og en «tredje boligsektor».
 • Gi kommunene mulighet til å tildele startlån til unge med liten egenkapital og gode inntektsutsikter.
 • Oppfordre kommuner til å bruke «fra leie til eie» eller andre lignende initiativer som utgangspunkt i lokal boligsosial planlegging.
 • Øke tilskudd til kommunalt boligsosialt arbeid og etablere flere ikke-kommersielle utleieboliger.
 • Unngå for sterk konsentrasjon av kommunale boliger i ett område.
 • Fryse BSU-ordningen (Boligsparing for ungdom) på 25 000 kroner i året og 300 000 kroner totalt og begrense ordningen til å gjelde førstegangs boligkjøp.

Er du enig med Akershus Arbeiderparti om Bolig?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker