Nestleder

Øystein Slette

Øystein Slette

1. Øystein er lærer ved Kirkebygda barne- og ungdomsskole.
2. I politikken har han verv som gruppeleder for Enebakk AP i kommunestyret, nestleder i Akershus AP og medlem av Landsstyret. 3. Øystein har mange interesser men liker spesielt å sette av tid til å nyte friluftslivet.